Podle dostupných informací blokuje celou šířku silnice, která se tak v délce 2,6 kilometru pro dopravu uzavřela. Znovu zprůjezdněna bude po odstranění překážky, předpokládá se, že v sobotu po 14. hodině.