Měl by podle vás senior, který již dosáhl důchodového věku, nadále pracovat?¨

Dana Kracíková, ředitelka Oblastní nemocnice Jičín
Myslím, že je to naprosto individuální, pokud má člověk důchodového věku dostatek psychických a fyzických sil a chuť pracovat, tak by se mu v práci nemělo bránit, ostatně jsou výhodou jeho životní zkušenosti a znalosti. Další úhel pohledu je ale současná nezaměstnanost, kdy by se mělo zvážit, zda zaměstnat raději člověka v produktivním věku, který živí rodinu, nebo člověka v důchodovém věku, který již pobírá důchod.

Pavel Matějovský, ředitel Gymnázia a SPgŠ Nová Paka
Tak v téhle otázce mám dlouhodobě jasno. Rozhodně bych důchodce, kteří pracovat chtějí, pracovat nechal. Avšak za podmínky, že jim nebude vyplácen souběžně důchod. Bylo by na nich, co je pro ně výhodnější: nepracovat a pobírat důchod nebo chodit do práce a mít vyšší příjmy než nepracující důchodci. Můj pohled na věc rozhodně nevychází z nějaké závisti dvou příjmů aktivních důchodců, ale z reálného pohledu na aktuální ekonomickou a sociální situaci v naší zemi. Mnou popsané opatření by vrátilo do státní pokladny chybějící finance a zároveň by se uvolnily tisíce pracovních míst pro nezaměstnané v produktivním věku.

Jana Benešová, ředitelka Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně
Pokud chce, může a je v práci přínosem, tak proč ne.

Ivan Doležal, starosta města Hořice
Myslím si, že ne každému se podaří dosáhnout v důchodovém věku plnohodnotného zdraví, i když v dnešní době se kvalita zdraví výrazně posunuje. Já osobně bych nechal každému na zvážení, zda-li chce být aktivní i v důchodovém věku. Rozhodně bych práci důchodcům zákonem neomezoval. Pokud chce důchodce pracovat, má k tomu jistě své důvody, např. finanční situaci. Samozřejmě bych pracujícím důchodcům vrátil slevu na dani.