Jste pro sejmutí obrazů v Porotním sále a jak si představujete jeho novou výzdobu?

Bohdan Čančík, správce Sboru Jednoty bratrské v Nové Pace
Každé umělecké dílo je specifické tím, že odráží na jedné straně nitro tvůrce (jeho osobní charakter, životní zážitky i touhy, hledání a snahy) a na straně druhé jeho porozumění a pojetí zadaného tématu. Tím, že jsme každý jiný s odlišnými životními zkušenosti, vkusem a viděním věcí, potřebujeme pestrost. Představte si, že by v tom sále hrála pokaždé hudba od stejného skladatele. Kdyby to byl jeden z výstavních sálů, kterými se jen prochází, někteří by tam chodili častěji a třeba se tam i zdržovali, jiní by jej pouze prošli.
Má-li tento sál nadále sloužit k jednáním, umělecky pestrým činnostem a krátkodobým pobytům, domnívám se, že by i výzdoba měla být měněna anebo být pestrá.

Jaroslava Komárková, ředitelka ZUŠ J. B. Foerstera v Jičíně
Ano, naše škola je jednohlasně pro sundání těchto obrazů. Podle názoru našich pedagogů i žáků působí velmi depresivně. Vím ale, že se tímto zabývá kulturní komise města a rada města čeká na její doporučení, jakou výzdobu do tohoto sálu navrhne.

Šárka Šandová, ředitelka Hořického gymnázia
Byla bych spíše pro jemnější výzdobu tohoto prostoru, obrazy ve větším množství působit rušivě opravdu mohou. Sama jsem se při letním koncertě od nich jen těžko odpoutávala. Ale Albrecht z Valdštejna i Michail Ščigol k Jičínsku a k sobě patří, proto bych v Porotním sále ponechala jeden nebo dva a ostatní díla bych rozmístila v dalších prostorách zámku.