Bohdan Čančík, správce Sboru Jednoty bratrské v Nové Pace
Domnívám se, že petice nemůže mít zásadní vliv. Měla by mít každopádně vliv na rozhodovací orgány v jejich jednání a ty by ji neměly podceňovat. Petice je nástroj lidu, když vnímá, že vrchnost nevidí, nechápe a nevnímá. Vliv petice je dán množstvím podpisů. Přál bych si, aby ti, kterým je adresována, ji nestrkali do šuplíku.

Šárka Šandová, ředitelka Hořického gymnázia
Myslím se, že petiční akce by na rozhodování určitý vliv mít měly. Jde o občanské právo k něčemu se přihlásit, podpořit, nebo naopak proti něčemu vystoupit. Pokud chceme být občanskou společností, mají mít občané možnost veřejně svůj názor vyjádřit i formou petice. Otázkou je, nakolik se k má k peticím přihlížet a kolik podpisů na ovlivnění a případnou změnu lecčeho stačí. Vždycky asi zůstane věcí konkrétního politika či úředníka, nakolik bude k petici přihlížet.
Jsem v zásadě příznivcem občanských aktivit, nakonec i vznik naší školy podpořila petice hořické veřejnosti. Zároveň bych si ale přála důvěřovat zvoleným politikům, abych ve chvíli, kdy k petici nepřihlédnou a rozhodnou se jinak, než skupina občanů požaduje, protože se rozhodují s vědomím souvislostí (mnohým z nás třeba unikajícím) a s vědomím velké vlastní odpovědností, mohla jejich rozhodnutí respektovat.

Jaroslava Komárková, ředitelka ZUŠ Jičín
Může.

Aleš Hlawatschke, starosta obce Konecchlumí
Petice vliv mít může, je-li iniciována s rozumem a rozumným petičním výborem. Bohužel, petice se dle mého soudu čím dál tím více stávají nástrojem v rukou jedinců, kteří více či méně vybočují z rozumných mantinelů a podpisy od nebohých petentů získávají často na základě zkreslených informací a v konečném důsledku na základě počtu podpisů získávají falešný pocit, že je jejich záměr správný. Nechci tímto srážet zakladatele petic, které opravdu pomáhají, ale v dnešní době je petice skutečně spíše nástroj pro křičející uřvance, kteří toho moc nevykonali činy, ale dokážou pouze hovořit, kritizovat a mnohdy i bořit skutečné činy ostatních. Omlouvám se všem petičním výborům s dobrým úmyslem a charakterně čistými zájmy, na ně nejsou moje slova namířena.