Jaroslava Komárková, ředitelka ZUŠ J. B. Foerstera v Jičíně
Nemyslím si, ze by EU měla jednotlivým státům dávat jakákoliv čísla. Každý stát by se měl rozhodnout sám podle svých možností finančních, kapacitních i bezpečnostních.

Aleš Hlawatschke, starosta Konecchlumí
Myslím si, že by mělo být svobodné rozhodnutí každého státu, jaký si zvolí limit pro přijímání uprchlíků. To je jedna strana mince. Druhá je ta, že bohužel současná bulvární mediální masáž nás všech, podněcuje k nenávisti ke každému, kdo má delší vous a je více opálenější. Tato zatraceně „blbá nálada" je pláč na špatném hrobě, neboť agrese vůči uprchlíkům je reakcí na důsledek, nikoli příčinu. Je-li skutečnou příčinou IS, potom při celosvětovém pohledu nelze než si s kyselým úsměvem nevzpomenout na skeč z jedné české pohádky: „Kaprále?! Tomu Vy říkáte silná a neohrožená armáda?".

Šárka Šandová, ředitelka Hořického gymnázia
Pokud jsme součástí Evropské unie, vyplývají z tohoto členství určité závazky a ty bychom plnit měli, i když se nám nelíbí. Sama nejsem pro podřizování se diktátu, jsem spíše pro vlastní, dobrovolné, přesto odpovědné rozhodování. Pokud jde o současnou uprchlickou krizi, jednotný postup evropských států potřeba je. Jak v otázce přijímání uprchlíků, tedy v okamžité pomoci, tak v další pomoci v místech konfliktu. Nemůžeme si myslet, že se nás to netýká. Svět, jaký jsme znali, se mění. Jak se změní, je přece i naší věcí.