V Hořicích se právě koná sochařské sympozium. Zkusili jste si vy někdy vysochat vlastní dílo, respektive chtěli byste si to zkusit?

Dana Kracíková, ředitelka Oblastní nemocnice Jičín
Bohužel já mohu sochařské umění jen obdivovat, protože jsem tak nepředstavitelně nešikovná, že pokud bych se o nějaký výtvor pokusila, s jistotou bych skončila na naší chirurgické ambulanci.

Pavel Matějovský, ředitel Gymnázia SPgŠ Nová Paka
S pískovcem určitou zkušenost mám. Sám jsem nařezal, naštípal a opracoval pískovcové obklady na náš rodinný dům. Tato práce byla zajímavá a moc mě bavila. Ovšem o nějakém uměleckém tesání v mém případě nelze mluvit. V tomto ohledu mě múza obešla obloukem. Vzpomínám, že jsem v 8. třídě ZŠ měl jedinou dvojku na vysvědčení, a to zcela zaslouženou, právě z výtvarné výchovy. O to víc obdivuji ty, kteří dovedou cokoliv proměnit v umělecké dílo.

Jana Benešová, ředitelka Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně
Do kamene jsem nikdy netesala a ráda bych to zkusila. Po té bych asi dala přednost „měkčím" materiálům. Třeba hlíně, ale i drát mě zajímá a například vlněné rouno a plstění mě baví moc.

Ivan Doležal, starosta města Hořice
Jako malý chlapec jsem byl vychováván k lásce k umění. Můj otec byl absolventem Kreslířské školy v Brně. Celý život navrhoval kapesníky v Miletě, maloval obrazy a mimo jiné vedl kreslířské kroužky při ZŠ Komenského v Hořicích. Návštěvníci jeho kroužků byli vždy pod jeho vedením pro výtvarnou činnost nadšeni, protože tatínek dokázal vždy všechny děti pro tuto zájmovou aktivitu patřičně nadchnout. Snad právě proto, jsem tak trochu pošilhával po studiích na naší hořické sochařsko – kamenické škole. Studium mi však nikdy nebylo dopřáno, protože jsem poslušně respektoval rozhodnutí rodičů nikdy „nezvlčit" na nějaké umělecko-průmyslové škole. Jako úplně malý kluk jsem zabrušoval placaté kameny, které jsem potom koloroval a dotvářel tak barevně jejich tvar. Vzpomínám si, že byl o ně veliký zájem v tatínkově návrhářském ateliéru v Miletě, kde sloužily převážně návrhářkám jako těžítka. Láska k malování mi však zůstala po celý život a rád se k tomuto koníčku vracím. Pokud jde o sochařskou práci, vyzkoušet bych ji určitě chtěl.