Ministr Babiš chce vrátit poplatky za pobyt v nemocnici. Co vy na to?

Dana Kracíková, ředitelka Oblastní nemocnice Jičín
Ano, samozřejmě s tím souhlasím, protože zrušením poplatku vznikl zbytečný výdaj pro státní rozpočet. Většina pacientů tento poplatek akceptovala, protože chápali, že doma by také museli jíst a náklady by minimálně odpovídaly vybírané částce. Bohužel teď se stává to, že někteří pacienti a jejich rodiny naopak trvají na prodloužení pobytu v nemocnici, protože je to opravdu nic nestojí, a to určitě není správné.

Pavel Matějovský, ředitel Gymnázia a SPgŠ Nová Paka
Všichni víme, s jakými ekonomickými problémy zápasí většina nemocnic. S poplatkem proto souhlasím. Je to minimální částka, kterou bychom za stejnou dobu utratili doma za energie a stravu. Jsem přesvědčen, že tyto poplatky nemocnicím pomůžou a nám pacientům se to vrátí v kvalitnějších službách z jejich strany. Možná by ale bylo rozumné od poplatků osvobodit děti a důchodce.

Jana Benešová, ředitelka Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně
Ano, souhlasím s úhradou za pobyt v nemocnici bez ohledu na to, kdo tuto věc prosazuje. Částka se mi zdá přijatelná, každý máme určité výdaje za bydlení, prádlo, stravu … když v nemocnici nejsme. Pokud se najdou natolik sociálně slabí pacienti, kterým působí tato úhrada problém, jistě se to dá řešit jinak, tak jako to bylo i dříve. Samozřejmě, za pevně stanovených pravidel.

Ivan Doležal, starosta města Hořice
Náklady na ošetření a hospitalizaci jsou hrazeny ze sociálního zdravotního pojištění, které je solidární spravedlivě ke všem pojištěným. Náklady na stravování a další náklady jsou stejné pro všechny. To znamená, že například stravu přijímají zdraví i nemocní bez rozdílu zda jsou hospitalizováni-či nikoliv. Proto si myslím, že výběr stokorunového poplatku za pobyt je správný a naprosto logický. Výjimka by byla si myslím možná pouze u zvláště komplikovaných sociálních případů.