Jičín chystá vyhlášku, ve které chce omezit provozní dobu heren. Je to podle vás dostačující nebo byste herny z měst zcela vykázali?

Bohdan Čančík, správce Sboru Jednoty bratrské v Nové Pace
Takovéto herny by neměly mít v našich městech žádné místo! Všichni víme, že vytvářejí nezdravou závislost, zotročují, okrádají lidi a provozovatelům přinášejí nemorální zisk. Je krátkozraké a klamavé, pokud obec spoléhá na finanční přínos do její pokladny. Stejně na tom nakonec prodělá. Kniha přísloví říká: Přísloví 10:2 „Nekale získané poklady člověku neprospějí, poctivost zachraňuje před smrtí." To platí pro jedince i pro společnost ve všech dobách.

Jaroslava Komárková, ředitelka ZUŠ Jičín
Co se týká hazardu, souhlasím s výrazným omezením otevírací doby. Co se týká úplného zavření, vnímám tyto názory od lidí, ale obávám se toho, že hazard by z města nezmizel, jen by se provozoval nelegálně po bytech.

Jaroslav Nožička, ředitel firmy Kobit
Názorů na provoz heren a hracích automatů je mnoho. Jde o to, koho se to a jak týká. Účastník, „gambler" bude křičet, že to je omezování jeho svobodné vůle, majitel herny bude říkat, že je to omezení jeho podnikání, a rozumný člověk bude říkat, že každé omezení hazardu je správné, protože ochraňuje mladé lidi před tragickými konci gamblerství. Já si myslím, že každá oficiální herna by měla fungovat, jako „Casino" . Tedy pevná pravidla a kontrola. Nemluvím o hracích automatech na pouti, ale o hernách a tisících automatů po hospodách. Vyhlášku Jičína jsem nečetl, ale nevěřím, že omezení pracovní doby řeší problém dostatečně. Odsunutí a správná omezení činnosti heren, by byla asi účinnější.

Šárka Šandová, ředitelka Hořického gymnázia
Nakolik je nutné vymezit provoz heren vyhláškou nevím, protože ani nevím, jak herny v Jičíně fungují teď, kolik jich tam je, kde jsou atd. Pokud jejich provoz neruší sousedy, měla by to být věc jejich majitelů. Stačilo by, kdyby nebyly v centrech měst a v blízkosti škol.