Jaroslava Komárková, ředitelka ZUŠ J.B. Foerstera Jičín
Za mě – osobně mi to nevadí, naopak to velmi přeji všem zaměstnancům supermarketu, že budou mít osobní volno, které mohou věnovat svým rodinám. Všem ostatním zákazníkům to, myslím, prospěje, budou muset vymyslet jiný druh výletu než návštěvu supermarketů.

Bohdan Čančík, jednatel sboru Jednoty bratrské Nová Paka
Před pár lety bylo běžně zavřeno o svátku. Pro zákazníky to bude nezvyk, možná i absťák, pro prodavače zase snad trochu víc odpočinku. Mně to nevadí, budu jen muset trochu víc plánovat.
Jen mi vadí obecné přibývání zákonů na vše možné, takže stát bude řídit komplet všechny záležitosti našeho života a běda, kdo se zamračí a bude nesouhlasit!

Šárka Šandová, ředitelka Hořického gymnázia
Zavřené supermarkety o svátcích mi nevadí, nakupuji v nich jen výjimečně. Zaráží mě ale, proč má i tohle určovat stát.

Aleš Hlawatschke, starosta Konecchlumí
Vezmu to tradičně více zeširoka. Nejdříve si „zapliveme" těmito čurbesy centra měst viz Jičín, Hořice, Nová Paka. Abychom pak museli denně řešit přetíženou dopravní situaci a nakonec budeme čurbesům zakazovat prodej ve svátky. Trochu zvláštní a koncepci postrádající postoje, které si až velmi protiřečí. A jestli mi to vadí, že by mělo být na svátky zavřeno? Je mi to vlastně srdečně jedno neb mám o svátcích vždy min. tři tisíce jiných možností, jak jej prožít, a žádná z nich není závislá na tom, zda bude nebo nebude nějaký čurbes otevřený. Možná, kdybychom se více rozhlíželi, tak bychom ty možnosti také viděli, čurbesy o svátcích nenavštěvovali a oni by zavřeli sami.