Aleš Hlawatschke, starosta Konecchlumí
V prvé řadě je nutné oddělit lhaní na základě kterého úředník např. vydá rozhodnutí. Jsou samozřejmě rozhodnutí, která v sobě nesou ovlivnění nízké finanční hodnoty, ale pak jsou i ty s hodnotou vyšší. Na základě tohoto může být v daných případech 50 tis. málo, někdy zase moc. A ta pomluva? První co si vybavuji v souvislosti s tímto, je Rumcajsova urážka starostenské nohy… Navíc, pokutovat za pomluvu, je útok na jednu z typických vlastností našeho národa. Mám tedy obavy zda to nebude pletení biče sám na sebe nebo sebepoškozování?! Nebo snad mají zákonodárci křišťálovou kouli, která by jim ukazovala charakterový posun většiny národa k lepšímu resp. upuštění od pomlouvání? Buď jak buď, já bych třeba pokutoval i za závist a blbou náladu. Kdyby toho nebylo, možná by se lépe žilo.

Bohdan Čančík, správce Sboru Jednoty bratrské v Nové Pace
Lež i pomluva jsou hnusné a žel nejsou v naší společnosti řídké. Nevím, proč se takovýto zákon zrovna řeší, natolik politiku nesleduju. Kdy se bude dávat pokuta za to, že nepustím staršího člověka v autobusu sednout místo sebe…? Přibývání zákonů prokazuje bezradnost společnosti a neschopnost řešit některé základní otázky. Zákony to ale nevyřeší. Když upadá morálka i mezi špičkami společnosti a v médiích se nemorálnost propaguje, těžko čekat něco lepšího. Já mám ale stále naději na změnu, která začíná v nitru člověka a přináší ji návrat k Ježíši Kristu. Pak v člověku láska vytlačí strach, přestává být zaměřen sám na sebe a ztrácí potřebu lhát a pomlouvat.

Šárka Šandová, ředitelka Hořického gymnázia
Na tuhle otázku asi neumím odpovědět. Nevím, jestli je to adekvátní postih, úředník nejsem a nevím, s čím vším se úředníci setkávají, a co všechno je tedy třeba ošetřit zákonem. Běžný občan se v té změti zákonů a vyhlášek stejně nevyzná, takže ani nevím, zda o tomto postihu budou lidé vědět. Škoda, že nám nestačí prostě nelhat a nepomlouvat.