Aleš Hlawatschke, starosta Konecchlumí
Nad tímto kroutím hlavou, a ne a ne přestat. Po deseti minutách kroucení hlavou mám bolesti za krkem, ale hlavou kroutím dál. Zhruba po další půlhodině kroucení hlavou mám krk tuhý, nevnímám bolest a můžu zvesela kroutit hlavou dál nad tím, co lze vymyslet a následně schválit. Bohužel, nenapadá mě nic, co by bylo publikovatelné před 22. hodinou, proto předkladateli zákona a následně všem schvalovatelům doporučuji, aby šli tam, kde slunce nesvítí…

Bohdan Čančík, správce Sboru Jednoty bratrské v Nové Pace
Díky Deníku se dozvím zajímavé novinky, i když některé mne zrovna netěší. Tato novinka mne překvapuje. Nechápu její důvod.
Je jasné, že noční klid je od 22 do 6 hodin. Je dobré ho respektovat. Překvapuje mne však, že některým lidem vadí i práce nebo hluk i mimo tento čas. Jakoby mizela tolerance, pochopení nebo společenské soucítění. To vidím jako problém – uzavírání se do svých vnitřních světů, ztráta umění komunikace a řešení problémů.
Proto: Lidé žijte! Žijte normálně, vnímejte své sousedy, povídejte si a neseďte jen u „bedny". Jak řekl Ježíš: Radujte se s radujícími a plačte s plačícími. Nebuďme lhostejní.