Aleš Hlawatschke, starosta Konecchlumí
Dříve bylo učitelské povolání poslání, nyní často bývá k pos… Kantorská řehole je velkou většinou společnosti „fundovaně" hodnocena, nikoli však odborně, ale v rámci jakéhosi 'majnstrýmu', kde je velmi moderní hlavně kritizovat a hanět bez znalosti všech souvislostí. I proto si myslím, že učitelské mzdy byly, jsou a budou na úrovni, kde typický Čech nemůže mít nárok na hodnocení, neb není co závidět.

Šárka Šandová, ředitelka Hořického gymnázia
Učitelské platy jsou vzhledem k náročnosti profese a míře odpovědnosti, kterou učitelé nesou, trvale podhodnocené. Přiměřené finanční ohodnocení by mělo být samozřejmostí a nemělo by být předmětem věčné celospolečenské diskuse a politikaření. Plánované navýšení tarifů rozdíl mezi platy učitelů a ostatních vysokoškolsky vzdělaných pracovníků jiných profesí sníží ale jen o kousek. Je-li pro naši společnost vzdělání skutečnou hodnotou, važme si lidí, kteří ve vzdělávací oblasti pracují, a dejme to najevo také odpovídajícími platy.