Bydlím v obci od roku 1996 a vybudovali jsme si zde slušné bydlení, dnes jsme důchodového věku a nejraději bych bydlela někde jinde. Zatím jsme vydrželi, přestože nás bývalý a opět současný radní pan Petr Nožička z obce vyhazoval. Ihned od počátku našeho pobytu v obci jsem se snažila přispět k jejímu zvelebení, například opravou omítky a vymalováním kaple na své náklady. Každé Vánoce jsem kapli vyzdobila a nasvítila, ze svých prostředků, a to až do doby, kdy pan starosta prohlásil, že to je spotřeba energie. Na obecním úřadě svítí celoročně reklama na točené pivo.

Mrzelo mne, že v květnu jsem v kapli našla jehličí od Vánoc, tak jsem se nabídla, že kapli budu zdarma uklízet, a proto mi bývalý místostarosta pan Kapoun sebral klíče a tím moje snaha o zapojení se do činnosti v obci opět skončila. Aktivit jsem pro obec měla mnohem více, ale je to nekonečný boj s větrnými mlýny, kdy radní v čele s panem starostou berou občanům této obce chuť do všech aktivit. Slova pana starosty mne hluboce uráží; kdyby chtěl řešit problém tzv. naplavenin (přistěhovalců do obce), měl by možná jiný názor na celkové dění v obci. Lépe je však věci neřešit a raději nic nevědět!

Na závěr malý příklad nezájmu pana starosty. Moje matka (83 let) trvale bydlící v obci, požádala pana starostu o možnost instalace lavičky u lesa za obcí, neboť tam chodí na procházky s dalšími důchodci. Výsledek – zamítnuto! Proč v mnoha jiných obcích to funguje? Například v Bradlecké Lhotě je lavička nad obcí na každé louce, a nejen to!   Karla Thamová, občan obce

Vývoj celé kauzy můžete sledovat v souvisejících článcích dole.