Chodíte tudy každý den. Maminky s kočárky, babičky o holích i podnikatelé s telefonem u ucha, moc zaneprázdnění na to, aby se dobře rozhlédli. Přechod silnice mezi sochou draka a kašnou na Žižkově náměstí v Jičíně je nebezpečný a všichni to vědí. I představitelé města, kteří na něj koukají okny kanceláří.

Je to už měsíc, co Rada města rozhodla o tom, že je potřeba přecházení na Žižkově náměstí vyřešit. Nepřehledný úsek, kde se chodci vrhají do silnice přímo před auta vynořující se zpoza rohu, se s přibýváním aut stává čím dál tím problematičtější. Málokdo už dnes ví, že na náměstí přechod je. Vybledlá bílá barva značí místo na překročení silnice směrem k Hotelu Paříž. Žádná dopravní značka na něj neupozorňuje, navíc po něm stejně nikdo nepřechází. Všichni automaticky vkročí do silnice v místě, kudy vede přirozená trasa do centra města a kde mají možnost se pořádně rozhlédnout. Mezi drakem a kašnou.

Když se o vyřešení situace mluvilo před lety naposledy, návrh skončil u policistů na dopravním inspektorátu. Prý se na místě nikdy nic nestalo, není tedy třeba něco měnit. Argument hodný hesla "Pomáhat a chránit"..

Tentokrát je ale situace odlišná. "Rada města mě pověřila, abych jednal s Policií ČR o dopravní situaci na Žižkově náměstí," uvedl starosta Jan Malý s tím, že se blýská na lepší časy. S dopravními inspektory se skutečně sešel, výsledek je ale poměrně frustrující: rozhodli, že o přechodu mohou rozhodovat. V plánu je vypracovat dopravní studii a tu následně předložit odpovědným orgánům, které budou dále jednat.

Kdyby chodci v centru Jičína hloubali nad každým krokem tak, jako o každém rozhodnutí hloubají naši radní, úzkou silnici mezi drakem a kašnou by nikdy nepřešli. Doufejme tedy, že do budoucna vykročí všichni svižnějším tempem.