Je dobře, že si stále připomínáme statečný postoj našich sokolských předků, a tak jako oni se někteří z nás snažíme posouvat dál sokolské ideály Miroslava Tyrše a Jindřicha Fugnera.

Když si ale člověk přečte provolání k 8. říjnu ve vývěsce T.J. Sokol Jičín nebo poslechne plamenné projevy, v hloubi duše se nemůže zbavit dotěrné myšlenky: Věrni zůstaneme. Dušují se funkcionáři T.J. Sokol Jičín v čele se starostkou jednoty společně se starostkou župy.

Opravdu? Myslí to vážně nebo je to jen tradiční gesto a splnění jakési morální povinnosti ?

Dědictví

Sokol, jak je známo, v minulosti musel často čelit nepřízni mocných. Za německé okupace to nebylo poprvé ani naposledy. Přesto se naši předkové vždy snažili udržovat nejen sokolské myšlenky, ale budovali a udržovali i svůj sokolský majetek, a to často za velkých obětí a odříkání. Korunku po korunce mezi sebou sbírali a z těchto sbírek budovali sokolovny po celém našem území. Ať přijdete do jakéhokoliv města nebo větší vesnice, téměř všude najdete sokolovnu, která byla „stánkem" nejen pro cvičení, ale i pro kulturu. Takže sokolský majetek byl vždy nedílnou součástí sokolského hnutí.

Proto se dnes oprávněně ptáme: Není to dnešní vzpomínání našich funkcionářů k 8. říjnu jen vyčpělou frází? Myslí to opravdu vážně?

Je totiž veřejnosti již dobře známo, že výbor T.J. Sokol Jičín velice vážně jedná se starostou města Jičín o prodeji části sokolského majetku Masarykova divadla, protože se neumí a nechce o ně postarat. Naopak brání se a brojí proti těm, co zájem mají a na sokolském dědictví jim záleží. Ohání se mocně frázemi o sokolství a věrnosti tradicím, ale ve skutečnosti se snaží prošustrovat to, co naši předci v minulosti vybudovali.

Přitom i ve stanovách Sokola i v NOZ stojí, že funkcionáři musí nést zodpovědnost a chránit svěřený majetek. Bohužel tomu tak není.

Jedná se o několikaletý záměr výboru TJ Sokol Jičín předat lukrativní část sokolského majetku městu. Potvrzují to i slova pana starosty, který tentokrát přišel sám, na konaném pietním aktu, cituji: „Se starostkou TJ Sokol Jičín máme dobrou spolupráci," a dále pak podávané informace pomocí medií problému neznalé veřejnosti.

Takže: Věrni zůstaneme? Jak kdo. Funkcionáři výboru T.J. Sokol Jičín a jejich příznivci účastnící se poslední valné hromady to rozhodně nejsou a nikdy nebudou, což dali najevo svým chováním !

My ano. Děláme vše pro to, a to i cestou právní, aby náš sokolský majetek byl zachován a sloužil všem občanům z Jičína i okolí tak jako doposud. Nic víc. Způsob uvažování odpovědných činovníků je poznamenán minulostí a bez viny, v tomto případě, není ani mlčící většina.

Sokolové prostřednictvím : A. Nedomlela a Václava Jírů