Musel nejen řešit spor se saským králem Jindřichem Ptáčníkem, ale také se bránit intrikám svého bratra Boleslava. Střet s Jindřichem dokázal vyřešit mírově. Ambiciózní Boleslav ho za to považoval za zbabělce a 28. září byl Václav v jeho režii zavražděn.