Daniela Havířová
Chyjice
Důležité jednoznačně jsou, ale problém vidím v tom, že mezi lidmi není zájem. To je špatně. Já volit určitě půjdu.

Denisa Hánová
Jičín
Anketa k volbám.

Politice moc nerozumím a nesleduji ji. Obecně ale ano, volby jsou vždy důležité. Půjdu k nim.

Věra Dvořáková
Jičín
Anketa k volbám.

Za nesmírně důležité. Vždyť jde o budoucnost naší republiky. Jsem učitelka a chci být příkladem svým žákům. Pojďme volit.

Josef Dlouhý
Liberec
Anketa k volbám.

Ano, myslím si, že evropské volby jsou důležité pro všechny lidi. Já k nim rozhodně půjdu.