Maruška Dostálová
Nová Paka
Anketa k novopacké radnici.

Na vedení města si v posledních čtyřech letech z žádného ohledu nemohu stěžovat. Především se mi líbí úprava města. Perfektně udržují zeleň, starají se o chodníky a okolí domů. Jako žena dokážu ocenit úpravu květinových záhonů.

Jan Šmidrkal
Nová Paka
Anketa k novopacké radnici.

Poslední roky jsem moc změn nepocítil. Jako sportovec jsem ocenil stavbu sportovní haly na sídlišti. Na druhou stranu si myslím, že město má mnohem palčivější problémy než absence bazénu – konkrétně opravu rozbitých komunikací.

Marie Průšalová
Nová Paka
Anketa k novopacké radnici.

S radnicí jsem spokojená. Líbí se mi nynější vzhled Masarykova a Dukelského náměstí. Do centra města příjde nejvíce lidí, proto jsem podporovala rekonstrukci soch. Nejsem však spokojená se silnicí na Podlevín, která je ve špatném stavu.

Denisa Smolíková
Nová Paka
Anketa k novopacké radnici.

Radnice se sice stará o sídliště, kde jsou nové chodníky a množství dětských hřišť, avšak kulturně a duchovně je město v úplném úpadku. Od toho se odvíjí cestovní ruch, na který by se osazenstvo města Nová Paka mělo podle mě zaměřit.

Marcela Zubalová
Nová Paka
Anketa k novopacké radnici.

Bylo by potřeba opravit silnici v Havlově ulici, která vede ke sjezdovce a dalším sportovištím. Silnice celkově jsou problémem, napadá mě další místo, které volá o rekonstrukci, a to v okolí Slovan, tam se nedá vůbec jezdit.     ptala se Martina Nováková