Dana Kracíková, ředitelka Oblastní nemocnice Jičín
Pana prezidenta bych se ráda zeptala na to, jak on, jako bývalý prognostik, vidí budoucnost naší současné vlády. Zda vydrží celé volební období, protože už nyní je jasné, že v současné koalici panují určité neshody a rozpory.

Pavel Matějovský, ředitel Gymnázia SPgŠ Nová Paka
Pan prezident osobně navštívil olympijské hry v Soči. Mě by zajímalo, která sportovní disciplína byla pro něho divácky nejatraktivnější. Druhá otázka by byla čistě profesní. Jestli je pan prezident spokojený se současným stavem českého školství, případně kdyby mohl ve školství změnit jednu jedinou věc, která by byla ta prioritní.

Jana Benešová, ředitelka Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně
Pana prezidenta bych se neptala na „velkou" politiku. Zahnala bych i myšlenky na palčivé otázky. Spíš, kdybych měla čas, bych se mu snažila vysvětlit situaci malých obecních knihoven a problémy s financováním tzv. regionálních služeb, které jim poskytují knihovny, jako je např. jičínská. Bez těchto služeb totiž většina malých knihoven zanikne, a tím dojde k významnému poklesu kvality života na venkově. Knihovny jsou mnohdy jedinou institucí, která se na vesnici stará o kulturu. Tento problém se netýká jen Královéhradeckého kraje, ale téměř celé naší země. Zeptala bych se, zda mu tato situace nevadí a zda by byl schopen nějak pomoci.

Ivan Doležal, starosta města Hořice
Protože jsem pozván s panem prezidentem na oběd, budu se ho moci pravděpodobně zeptat přímo. Zajímalo by mne,zda současný vývoj na politické scéně, kterou se snaží od prvopočátku ovlivňovat, je v souladu s jeho představou o dalším politickém vývoji v České republice. Jestliže se ubírá naše politika tam, kam pan prezident chce, tak proč bojoval v řadách Občanského fóra proti tehdejšímu komunistickému totalitnímu režimu a dnes ho nechává klidným změna, která se totalitě v jiné formě začíná velmi podobat? Víme a máme pod kontrolou, kam jdeme? Víme, jak to může skončit?