Má se jičínský „autobusák" přestěhovat, či ne?

Pavel Matějovský, ředitel Gymnázia a SPgŠ Nová Paka
Autobusové nádraží od doby, kdy jsem z něho denně odjížděl za vzděláním, jistou úpravou prošlo. Ale to už je hezká řádka let a současný stav úrovní opravdu pokulhává za jinými městy. Modernizaci si určitě zaslouží. Rozhodně bych ale jeho polohu neměnil. Podívám-li se na problém pohledem ředitele školy, velkou část všech dojíždějících tvoří právě žáci jičínských škol a stěhování „autobusáku" až k vlakovému nádraží by žákům i školám (vedle postupného rušení spojů) přineslo další komplikace. Současná poloha jičínského autobusového nádraží nedaleko centra se mi nejen z těchto důvodů jeví jako optimální.

Jana Benešová, ředitelka Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně
Pokud vím, stále není jasné, jak bude místo současného autobusového nádraží využito v případě jeho přesunu. Myslím, že není důležité, kde autobusové nádraží bude, ale jak bude vypadat a jaké nabídne cestujícím služby. Ty současné zrovna ideální nejsou.

Ivan Doležal, starosta města Hořice
Autobusové nádraží v Jičíně má velmi dobrou polohu. Jen málo měst má možnost mít autobusové nádraží v takové blízkosti samotného historického centra. Tuto skutečnost jsem mohl velmi dobře ocenit při dojíždění na studia do Lepařova gymnázia, jehož jsem absolventem. Město Jičín v minulosti zažilo velmi hodnotný rozvoj průmyslových zón a v souvislosti s tím i zájem o bydlení. Současný trend podnikatelských aktivit je zaměřen na rozvoje průmyslových zón u velkých měst, jako jsou Praha, Brno, Ostrava a Plzeň. Proto města našeho typu by se měla snažit udržet současný stav a měla by klást důraz na kvalitu života. Z výše uvedeného bych pravděpodobně volil alternativu modernizace současného nádraží a zachování jeho výhodné polohy v blízkosti krásného jičínského centra.