Tentokrát jsme se zeptali, zda má nebo nemá mít Jičín bioplynovou stanici?

Miroslav Nosek,
starosta města Miletín
Musím se přiznat, že to je velice těžká otázka a nejdříve jsem si musel k věci prostudovat materiály. Budování biostanic určitě ano. Likvidací velice rozmanitého odpadu od trávy až po uhynulá zvířat, lze získat vynikající hnojivo či vyrábět elektřinu. To ani. Určitě pokroková věc. Důležité však je také její umístění. Považuji za zcela nevhodné umístit biostanici do města, byť na jeho okraj. Každý odpad sebou přináší zápach a nedovedu si představit, že by někdo v okolí bydlel a každý den musel čuchat smrad ze stanice. Biostanice musí být vybudovány někde na samotě, daleko od lidí. Pokud bychom měli uvažovat o zřízení biostanice v Miletíně, tak bych byl jednoznačně proti a pokud bych byl zastupitelem Jičína, tak rovněž.
Rozhodnutí: ne

Stanislava Benešová,
ředitelka Městské knihovny v Nové Pace
Nejsem odborník na bioplynové stanice. Proto bych se nejprve jela podívat tam, kde takové zařízení pár let funguje. Předpokládám, že totéž udělali i představitelé města Jičín. Pokud se vrátili s negativními zkušenostmi, přiklonila bych se k názoru nestavět. Město má být pro lidi.
Rozhodnutí : ne

Josef Cogan,
poslanec Parlamentu ČR
Ne. Pokud bioplynová stanice může mít negativní imisní dopad na občany města, jsem proti.
Rozhodnutí: ne

Závěr: porota se jednohlasně shodla, je proti stavbě bioplynové stanice.