Otázka: „Dobrý den, přišel mi dopis od České kanceláře pojistitelů. Chtějí zaplatit peníze za tři roky, kdy nebylo pojištěno moje auto. Já jsem však vozidlo nechal před třemi lety sešrotovat, bohužel i s SPZkou. Mají nárok?" (Petr K. z Hradce Králové)

Odpověď: Dobrý den, podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla musí mít každé vozidlo zapsané v registru vozidel uzavřeno účinné pojištění – tzv. povinné ručení.

Pokud skončí pojištění odpovědnosti, aniž by došlo např. 
ke změně vlastníka či provozovatele vozidla a k přepisu údaje 
v registru vozidel, má vlastník či provozovatel povinnost do 14 dnů odevzdat na příslušném odboru dopravy tabulku s registrační značkou a osvědčení o registraci (či technickém průkazu). Pokud tuto svou povinnost nesplníte, může po vás Česká kancelář pojistitelů vymáhat příspěvek do garančního fondu za dobu, po kterou nebylo vozidlo pojištěno, a to i soudní cestou. Zároveň se jedná o přestupek, za který hrozí pokuta.

V případě, že jste tedy byl provozovatelem vozidla a nezajistil jste po likvidaci jeho formální vyřazení z evidence, pak po vás mohou požadovat dlužnou částku. Aby bylo možné se povinnosti zprostit, měl byste ČKP prokázat, že vozidlo bylo zlikvidováno. Tuto skutečnost je ideální doložit likvidačním protokolem, případně výslechem svědků či alespoň čestným prohlášením. Také by mělo dojít k vyřazení vozidla z registru.

Kamil Podroužek, Podroužek & Moník, advokátní kancelář s.r.o.

Vaše dotazy do právní poradny posílejte na jiri.fejgl@denik.cz.