1. Nevyjadřoval jsem se za sdružení Za lepší Soběraz, vyjadřoval jsem se pouze za sebe, jako občan obce, který se chtěl zapojit do práce v kontrolním výboru zastupitelstva, kam jsem byl navržen. Jak jsem zmínil, nebyl jsem zvolen i díky protihlasu pana starosty. Vzhledem k tomu, že jsem neměl ani zastání u mých spolukandidátů a zastupitelů ing. Kopeckého a ing. Kapouna, tak jsem uvolněné členství v zastupitelstvu jako náhradník nepřijal. Tato skutečnost je zápisech ze dne 15.12.10, 10.3.11, 27.9.11. Závěrem shrnu: nebylo mi nic nabídnuto, naopak jsem byl odmítnut.

2. Není pravdou, že zastupitelstvo zavrhlo (slovník pana starosty) vydávání periodika, ono to totiž ani nikdy neprojednalo na řádném zasedání a o zamítnutí není ani jediná zmínka v některém zápise z období 2010 – 2014. Zápisy z uvedeného období mohu předat redakci Jičínského deníku. Prověřit lze i na stránkách obce. Odmítnutí se zrodilo mimo řádné zasedání zastupitelstva.

Ke zdůvodnění, že „obyvatelé jsou dostatečně informováni o dění v obci na webových stránkách" sděluji, že jde rovněž o nepravdivá vyjádření a uvedu dva příklady z poslední doby. Letos dne 2. listopadu byl v obci prováděn svoz nebezpečného odpadu. Na stránkách obce nebyla o tomto, myslím důležitém sdělení ani zmínka, dne 17. prosince pak se koná veřejné zasedání zastupitelstva, na stránkách obce do 16. prosince zase žádná informace, a to je jen ždibec kry vykukující z moře, metaforicky řečeno, která skryta v temných hlubinách symbolicky znázorňuje nabobtnalou lhostejnost vedení obce k občanům.
Nemusíme mít stejný názor, můžeme usilovat i o jiné věci, ale součástí „demokratické hry" vždy musí být touha po pravdě, slušnosti a transparentnosti.

Končím tímto svoji polemiku k hloupému výroku starosty obce Hrabce o nicnedělání občanů a chtěl bych věřit, že se v budoucnu podobných nařčení vyvaruje.   Jindřich Kohm, Soběraz

Více informací najdete v souvisejících článcích dole.