Romana Martincová,
ředitelka MKS a kina
Byla bych nerada, aby se kino zrušilo nebo na několik let zavřelo, protože začínat něco znovu a naučit návštěvníky někam chodit je velice problematické. Návštěvnost vloni poklesla, ale to je dáno digitalizací, kdy se nemohla promítat řada novinek.

Jaroslav Mužíček,
bývalý ředitel kina
Kino nezavírejte, protože pak už tu nikdy nebude. Nejdříve je nutné pořídit kvalitní projektor, který bude možné případně přestěhovat. Nechápu, proč radnice nežádá fond kinematografie alespoň o podporu na digitalizaci.