Své smělé plány na rekonstrukci areálu novopacké nemocnice, která se nacházela z hlavní části v bývalém klášteře paulánů, začali realizovat v roce 2006. Tehdy koupili od kraje opuštěný, nevyužívaný objekt a pomalými krůčky začínali s jeho revitalizací. Od té doby zrekonstruovali v Centru Klášter už dvě ze tří budov, ve kterých poskytují sociální služby lidem se zdravotním postižením a seniorům.

Na sklonku loňského roku se jim podařil opravdu husarský kousek, a to když zahájili nákladem více než sto milionů opravu hlavní budovy nemocnice. Po patnácti letech příprav tak oživují dominantu města.

„Klášterní areál vždy sloužil nemocným, zdravotně postiženým a dalším ohroženým skupinám obyvatel a nezisková organizace Život bez bariér mu chce tuto funkci navrátit,“ říká k projektu Josef Fučík, který je sám už léta připoután na invalidní vozík. I tak byl nezlomný, nevzdal to a dokázal společně s ostatními naplnit vizi, které mnozí nedávali naději. Fučíkovci ale přesvědčili nás všechny zdravé, že stojí za to nevzdávat se, neutíkat před problémy, být odvážní, věřit si a plnit si své sny. Vždyť už Mark Twain radil: Neodpoutávej se nikdy od svých snů! Když zmizí, budeš dál existovat, ale přestaneš žít.