Mimořádná opatření platí do sedmého října, některé formulace jsou ale ne zcela uchopitelné. Diskuze se vede nad tím, zda mají provozovny měřit všem příchozím teplotu. Jak je uvedeno v mimořádných opatřeních ministerstva zdravotnictví, pokud má holič nebo zákazník teplotu 37 °C a vyšší nebo příznaky onemocnění COVID-19, do provozovny by neměl vstupovat. Takže se má asi doma změřit a u dveří provozovny nahlásit, že je bez teploty a příznaků? Nebo po něm musí okamžitě skočit kadeřnice s teploměrem, aby zjistila jeho stav?

Po omezení dnes znovu otevřeli kadeřnictví za přísných hygienických opatření. Kadeřnice musí mít roušku a štít, po každém klientovi pak desinfikovat prostor.
Zákaznic kadeřníkům ubývá. Bojí se covidu, nebo šetří?

Kadeřnictví mají v tomto bodě chaos, teplotu příchozím ve většině případů neměří a marně tápají, zda-li je to postižitelné? Ministerstvo zdravotnictví k téhle bramboračce totiž přesný recept nevydalo. Oslovili jsme všech šest pracovníků jeho tiskové kanceláře, nikdo ani nezvedl telefon ani zpětně nezareagoval. Odeslaný email zůstal bez odpovědi a neodpověděla nám ani virtuální sestra Anežka na stránkách ministerstva. Na krajské hygieně prý mají zákaz zasahovat ministerstvu do kompetencí. Na rady kompetentních lidí tedy zjevně čekat nemůžeme, i když jsou za to placeni. Je otázkou, zda alespoň oni rozumí opatřením, která vydávají.