Byla jsem na zastupitelstvu 17. února a v polovině odešla, bylo vcelku bezpředmětné tam být. Město Nová Paka dělá mrtvého brouka, přitom má moc. Vím to z vlastní zkušenosti, protože jsme v roce 1991 chtěli s manželem sjezdovku do pronájmu, koupili vlastní lyžařský vlek z Pece pod Sněžkou, chtěli zde vytvořit areál pro lyžaře.

Manžel dělal roky na Horních Mísečkách a měl zkušenosti. Měli jsme plány, jak areál oživit, vyjednanou rolbu a sněžná děla, návrhy na rozšíření sjezdovky tak, jak je to nyní. Ale narazili jsme. Město po nás chtělo 300 tisíc jako vklad, že si pozemek pronajmeme, s tím, že nedostaneme žádné dotace na provoz ani na rozvoj, nebudeme mít žádné úlevy, ale spoustu povinností. Tehdy o rozšíření nemohla být ani řeč, nesouhlas životního prostředí, Lesů ČR atd.

Uvědomili jsme si, že když nám zakážou rozšíření sjezdovky, čerpání vody z potoka na děla, tak je rozvoj na nic. Nakonec jsme si ale uvědomili tu nejzásadnější věc. Malá nadmořská výška v Nové Pace, zástavba kolem sjezdovky, tím jistota nespokojenosti občanů, kteří zde trvale bydlí. Ustoupili jsme včas. Lyžařský vlek odvezli do šrotu a jsem za to ráda.

Nedivím se Bruslařskému klubu, protože chce díky dotacím a financím od města kvalitní lyžařský areál. Se souhlasem Města Nová Paka vyvinuli a vyvíjí spoustu energie, aby byl areál takový, jak bylo naplánováno a společně s městem odsouhlaseno. BK získalo na rozvoj evropské dotace , dotace od města na provoz, musí zajistit udržitelnost.

Podařilo se tam odvést kus práce. Sjezdovka tedy musí být v provozu , ovšem spokojenost lidí, kteří tam trvale bydlí, by měla být důležitější. Lyžaři se mohou určitě omezit a ustoupit, vždyť se jedná o volnočasovou aktivitu, což znamená provozovat areál tak, aby byla spokojenost na všech stranách.

Město by mělo být tím, kdo narovná vztahy, jsou pronajímateli pozemků a mají moc vše ovlivnit, dávají dotace. Jsou voleni občany, proto by měli dbát na vztahy mezi obyvateli. Myslela jsem, že lidé, kteří soustavně píší do diskuzí na portálech vystoupí z ulity a řeknou svůj názor, ale je to vždy stejné. Nevím, zda je to obava, beznaděj, strach. Zástupci města zde jsou voleni pro občany Nové Paky, měli by být ti, kteří jsou vykonavateli volené funkce, tak nevím, čeho se bát.   Jitka Fučíková