Učitel - muž se stává raritou a přísně chráněným druhem. V čem hledat příčiny tohoto stavu? Asi to nebudou jen špatné platové podmínky. Je sice veřejným tajemstvím, že z učitelského platu se dnes těžko uživí rodina s dětmi a manželkou na mateřské dovolené. Jsou tu ještě další příčiny stavu, kdy se ke studiu učitelství hlásí tak málo chlapců.

A ti, co vystudují, po krátkém čase ze škol odcházejí do jiných profesí. Kantořina je dnes náročná dřina a kdo ji bere opravdově, ten nezná žádnou pracovní dobu a neví, co jsou prázdniny, které jsou učitelům veřejností stále předhazovány. Ten správný učitel je svým povolám zcela pohlcen a věnuje mu dobrovolně i svůj volný čas. Co je mu za to nabízeno? Přestože různé výzkumy ukazují, jak je povolání učitele společensky uznávané, v praxi je to jinak.

Chování

Učitel si dnes musí nechat líbit od svých žáků téměř všechno. Na druhé straně se od něj vyžaduje pouze plnění povinností. O učitelových právech se takticky mlčí. Další kapitolou jsou rodiče, kteří se staví ve vztahu k učitelům do pozice bojovníků za práva svých dětí. Každý projev učitele, kterým jen naznačí problémy jejich dítěte, je interpretován jako útok na dětskou duši a jeho důstojnost. Nechybí promyšlené a cílené útoky a dokonce nařčení ze sexuálního obtěžování, kterým se snaží děti i jejich rodiče řešit své školní problémy.

Není se proto co divit tomu, že učitelé, kterým je často dávána za vinu šikana, kterou tolerují, jsou sami šikanováni svými žáky. Přitom v této složité pozici nemají nikde zastání. Nelze se proto divit, že takové stavy dlouhodobě nezvládají a ze školství předčasně odcházejí do klidnějších a lépe honorovaných zaměstnání. Vysokoškolské vzdělání jim k tomu nabízí mnoho možností.

Pokud bude autorita učitele jenom deklarovaná a v praxi naopak podkopávaná, nelze čekat nějaké zlepšení. Naopak. Hrozí situace, kdy učitelské povolání přestane být pro mužskou část populace zajímavé a učitelé skutečně vymřou po meči. Oldřich Suchoradský