Ale žádné snění není bez konce. Bohužel ukončení rubriky „Čtenář reportér“ přišlo v době, kdy jsem chtěla zavést téma - Pět otázek pro. Prostřednictvím krátkých rozhovorů jsem čtenářům chtěla zprostředkovat setkání s mladými a zajímavými lidmi z oblasti medicíny, kultury a sportu.


Když člověk vykoná veliké dílo, má poděkovat všem, kteří mu k němu dopomohli. Soubor zveřejněných článků nepovažuji za rozsáhlý počin, ale přesto děkuji všem za čtenářskou přízeň, neboť bez odezvy by mě psaní reportáží nebavilo. JANOVA


Poznámka redakce: I po změně vzhledu našich webových stránek zůstala zatím sekce pro vkládání příspěvků čtenářů zachována (Čtenáři píší – Čtenář reportér – Vložit příspěvek). O jakékoliv případné změně budeme čtenáře informovat na naší stránce určené právě pro příspěvky nebo přímo na webu.