Posluchač, čtenář, bere tyto texty jako nezbytnou programovou výplň, aniž by ve většině případů byl schopen z právě vyslyšeného či přečteného si vytvořit nějaký názor. To tyto příspěvky ani nesledují; jejich cílem je vytvořit zajímavou až atraktivní zprávu. Zvídavější a vzdělanější konzument to pak nemůže brát jinak než jako prázdné politické tlachání, které postrádá jakoukoliv orientaci a které tak jen zaplňuje určitý čas. Škoda. Politických talk show nemáme nedostatek.

A tak prostý občan, zejména v tomto předvolebním čase, bezradně uvažuje, jakou to stranu by měl volit, pokud znechuceně neprohlásí, že k řádným volbám nepůjde. Ale neuvědomuje si, že kdo nevolí, dává hlas svým odpůrcům. Pokusme se tedy váhajícího, ještě ne úplně otráveného voliče orientovat.

Při všech předvolebních slibech sociálních výhod a ostatních problematických motivačních snahách a heslech politiků zůstává pro nás, obyvatele střední Evropy, stále v platnosti globální dilema: orientace naší společnosti, našeho státu na východ či západ.

Tato skutečnost stojí nad zmíněnými pletichami politiků, jejich cílem je pouze snaha o zajištění vlastního prospěchu. Pokud někdo tuto myšlenku odmítne a prohlásí, že svoje věci si spravujeme sami, je neskonale a nebezpečně naivní. Platí totiž, ať se to někomu líbí nebo ne, podmínky a atmosféra nedávno vysílaného TV thrilleru „na vlky železa“, a kdo mu nevěří, může si v ústraní číst o idyle na Starém Bělidle, ve vší úctě ke spisovatelce Boženě Němcové.

A co říci k zásadní orientaci Východ – Západ?

Konec nacistické totality, na rozdíl od problematického konce totality komunistické, byl jednoznačný. Bylo a je evidentní, jaký byl výsledek vlivu západního systému na Německo, Japonsko – poražené země – a jak vzkvétala Evropa východní – vítězné země, pod vedením velké jedné strany.

Ukázka aktuální, ze současné stále rozdělené Koreje, kde jižní část země ovládaná sofistikovanými technologiemi produkuje špičkovou elektroniku, automobily, zatímco komunisticky zmilitarizovaný sever haraší atomem a musí dovážet potraviny.
Nezapomeňme, že tyto dvě varianty i pro uspořádání Evropy platí také.

Josef Dvorecký