Morituri te salutant

- Silnice je pás Továrny na absolutno.
- Lékařská pravda chodí po ostří skalpelu.
- Světlo vytlačilo tmu ze dvora a zatmění vrátilo den do hlubokého rána, v němž vlají koronární paprsky slunce jako hřívy splašených koní.
- Sny provázejí život až do konce. Stejně jako bolest.

- Životní moudrost přichází s věkem – nakonec s námi kulhá, leze po kolenou a umírá.
- I škola života má absolventy, kteří jí prošli ve zkrácené době, ale všichni jsou už na pravdě boží.
- Listopadové metro zpomaluje s ohledem na dušičky.
- Písmeno S je serpentina v horách, po níž jako had stoupá oddíl SS.
- Domov je středem vesmíru; těžištěm světa je láska.