Záleží jen na nás, jak si dokážeme vytvářet to upřímné kamarádské prostředí a vnímat krásy přírody kolem sebe.

Já jsem si udělal jeden den výlet za věrnými kamarády na Turnovsko, kde je také krásná krajina kolem Trosek, a považuji to za posilující zážitky. Nejprve jsem se zastavil u kamaráda, kterého jsem poznal přes Selskou jízdu. Pronásleduje ho zákeřná nemoc, on však odolává a dokáže přitom dělat funkci starosty v Rovensku pod Troskami. Říkal mi – já musím být mezi lidmi, jinak bych tu už nebyl. Je to jedním slovem - stoprocentní charakter.

Dále jsem zajel za přítelem „koňařem“ (my si vzájemně říkáme bratři) do Mašova u Turnova. Je mu již devadesát let, má také zdravotní problémy, ale díky svojí manželce, které je jen o tři roky méně, je statečně zvládá. Když jsme mluvili o koních, tak měl slzy v očích a věnoval mi fotografii koní, které ještě kdysi zvládal.

Při cestě zpět jsem se zastavil na farmě u jedněch pokrokových zemědělců, se kterými se dlouhá léta znám. Je to rodina, které si velmi vážím pro jejich pracovitost, spravedlivé názory a poctivý vztah k přírodě.

Ještě jsem měl čas, a tak jsem navštívil kamaráda, který dělal na Jičínsku dlouhá léta funkce předsedy JZD. On byl vždycky a je i nyní podnikavý člověk, a tak jsme si upřímně popovídali o létech minulých, ale i současných.

Když si to tak člověk srovná v hlavě, tak to jsou velmi cenné zážitky pro vytváření toho správného charakteru a pohledu na svět.

Jsem také přesvědčen o tom, že když člověk dělá radost druhým, tak že se mu ta radost na oplátku vrací, a to bychom se měli snažit všichni dělat navzájem.⋌Antonín Erben