Na ZŠ 17.listopadu v Jičíně se ale žáci pravidelně účastní projektů, exkurzí, výstav a přednášek, které se váží také k poslednímu století.

Nedávno si žáci školy připomněli čtyřicáté výročí srpnových událostí. Byl zhotoven informační panel na chodbě školy, kde se děti dozvěděly nejen o událostech, které se odehrávaly po celém tehdejším Československu, ale i na Jičínsku, Novopacku a Hořicku. Některé z nich se zapojily také do soutěže. Začátkem září položili žáci a žákyně 7.A kytici k pomníčku na Letné.

K výročí vzniku ČSR, stejně jako k jiným výročím, zazněla rozhlasová relace.V listopadu se žáci sedmých ročníků zúčastnili exkurze do Prahy, kde zhlédli v Národním muzeu výstavu „Republika“ (1918 - 1938), a zkušený průvodce jim představil i Národní divadlo z té méně známé stránky. S velkým ohlasem se setkaly také výstavy „Ďáblova bible“ (v rámci festivalu Jičín – město pohádky) a „Rakousko-uherské námořnictvo 1866 - 1918“.

Děti nebloumají mezi vystavenými exponáty, ale plní předem zadané úkoly. 21.ledna se žáci 8.A zúčastnili převzetí multimediální učební pomůcky „Obrazy z českých dějin 1914 - 2004“. V následujících dnech s nadšením vyprávěli nejen o zajímavém obsahu DVD, ale také o velkém charismatu prof. Kvačka a ing. Chromce, kteří pomůcku prezentovali.

Je zarážející, že tuto pomůcku, která klade důraz právě na nejnovější dějiny a velice usnadní vyučujícím práci, nepodpořilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. S ing. Chromcem plánujeme besedu s vojenskou tematikou. Děti na ni připraví přehled bitev nejen II. světové války.
Na přelomu roku byl vyhlášen pro druhý stupeň projekt na téma letopočty končící devítkou.

O výsledcích projektu, jehož výstupy budou vystaveny, budeme informovat. I v minulosti se žáci ZŠ 17.listopadu účastnili projektů. Jedním z prvních byla Cestička do školy, kdy děti samy vyhledaly naše nejstarší spoluobčany a zapisovaly jejich vzpomínky na školní léta. Z výsledků projektu Protektorát byla vytvořena výstava v jičínském muzeu. Žáci dodnes vzpomínají na besedu s prof. Robertem Kvačkem, který má dar přitáhnout k historii nejen vysokoškolské studenty, ale dokáže očarovat i jinak neposedná dítka školou povinná. Projekt Mozart 2006 byl završen čtyřdenním poznávacím zájezdem do Rakouska.

Mladí historici navštěvují v 6. ročníku Galeriantického umění v Hostinném, v 7. ročníku Kutnou Horu i tamější důl, v 8. ročníku Chlum, pevnost v Josefově a zámek Kuks, v deváté třídě pak Terezín, a staré báje jim připomene výstup na horu Říp. Letošní školní rok přispívají do projektu Žijeme v EU. Škola také svým žákům nabízí povinně volitelný Dějepisný seminář.

Není tedy náhodou, že se velký počet žáků ZŠ 17. listopadu účastní dějepisných olympiád. Vloni i předloni školu výtečně reprezentovali i v krajském kole.

Letos se školního kola zúčastnilo 15 dětí. Dva žáci a jeden náhradník pak postoupili do okresního kola, které se konalo 28. ledna. Z devětadvaceti soutěžících ze základních škol a víceletých gymnázií naši zástupci získali 5. a 11. místo. Své soutěžící vyslala naše ZŠ 17.listopadu jako jediná jičínská základní škola.

Výborné výsledky svědčí nejen o kvalitách našich žáků, ale také o velkém zápalu našich dějepisářek a dějepisářů pod vedením paní učitelky Jitky Víchové, která neúnavně připravuje další projekty a soutěže. Daniela Havelková, ZŠ ul. 17. listopadu, Jičín