Vysoká účast byla bezesporu způsobena událostí, která již měsíc hýbe Jičínem, tedy zveřejnění reportáže České televize o monitoringu internetu v technických službách. Možná mohla být ještě větší, leč tento problém, i když zařazen na programu zasedání uveden nebyl. Pan starosta novinářům vysvětlil, že o to nikdo nepožádal. Na obvyklé skrývání, třeba do bodu Zpráva o činnosti rady, by si měli Jičíňáci zvyknout.

Zastupitel Miloš Starý měl své vystoupení pečlivě připravené, zrežírované, ale při promítání televizní reportáže byl zvuk tak slabý, že nebylo téměř slyšet. Rozprava, která potom následovala, představovala obvyklou „vysokou“ úroveň, na jakou by už měli být Jičíňáci zvyklí. „Kvalita“ byla bohužel nejen na straně některých diskutérů, přesněji diskutérek, ale i z úst zastupitelů.

Obě strany se nechaly vyprovokovat k osobním útokům, které s věcí nesouvisely. Kromě dovolávání se etiky, což v dané chvíli znělo až směšně, objevila se i slova bývalého zastupitele za ODS: „Na vás ještě dojde!“ Chyba byla i na vedení jednání, které nezvládlo udržet program. Kupříkladu některým z řad veřejnosti (bývalá zastupitelka za ODS) bylo dáno slovo vícekrát, než odpovídá jednacímu řádu.


Naděje na změny


Inu, politický folklór, řeklo by se. Mnozí se tomu i právem zasmějí. Však ti, kteří přišli s nadějí na to, že dojde ke změnám, že negativní jevy, které mnohým Jičíňákům vadí, budou diskutovány, či zjednána náprava, byli zklamáni. Pokus zastupitele Havla vyvolat hlasování o důvěře radě nevyšel. Opozice nebyla schopna formulovat zadání hlasování tak, aby nebylo napadnutelné. A tak se lid zase nedozvěděl názory zástupců, které si zvolil.

Neprůhledné politikaření, nekonečné, k ničemu nevedoucí koaličněopoziční vyjednávání může pokračovat.
V jednu chvíli nejmenovaná radní otevřela okno do náměstí. „Konečně defenestrace,“ ozvalo se ze sálu. Ale kdepak. Dnes máme elegantnější metody. Hlavně ale poznatek, že stát se Občanem s velkým O vyžaduje určitou odvahu a úsilí. A taky elementární základy slušnosti, jak říká náš pan starosta. ⋌Bohumír Procházka