Vážený pane starosto!
Jako představitel našeho krásného města Jičína se jistě nebráníte zodpovědnosti za současné plenění stromů. Vy máte jistě mnoho pádných důvodů, proč tomu tak je. Jen si možná přečtěte pohádku „Krtek ve městě“. Raději si ji nechte někde nablízku, protože věřím, že až budete dělat další rozhodnutí, tak budou uvážlivější.

Jste vzdělaný člověk a rozhodnutí řezat stromy takto celoplošně jsou velmi nešťastná. Podporujete turismus, ale co tu kdo uvidí? „Kočičí hlavy“ na chodníku, kam si lidé v létě sednou, kam se půjdou projít - do zeleně? Co ptáci po ránu? A i když budete vysazovat nové, tak zůstává otázkou, zda se jejich nádhery v plném vzrůstu naše generace dožije.

Na vlastní zahradě si každý své stromy hájí a VY? Toto je způsob, jak občany vrátit zpět na vesnice, blíž k přírodě. Jak slyším lidi já, tak jsou pěkně naštvaní, ale do očí Vám to asi jen málokdo řekne. Radit Vám mně nepřísluší, ale otevřete oči a poslouchejte lidi kolem sebe, ale také ty, co se Vám nepotřebují zalíbit.

Přikládám Vám malou ukázku ze jmenované pohádky, prosím neházejte ji naštvaně do koše a zamyslete se nad tím.

„Pánové skončili. A právě v ten okamžik zaslechli něco jako vzdálený nářek. Rozhlédli se a nedaleko uviděli tři zvířátka krčící se na pařezu. Nechtěli věřit vlastním očím! Jak to, prosím? řekl pán s kladívkem. V těchto místech nemá už žádné zvíře co dělat!“

Tak ať se Vám daří ve Vaší práci, a buďme dětem dobrým příkladem. Ony nám to vrátí, a pak se uvidí, jestli jsme byli zbyteční. S pozdravem Lucie Procházková, 27.2.2009

Odpověď starosty Jičína naleznete v souvisejícím článku napravo od tohoto.