Očekávali senzaci? Vyřešení krize ve vedení města, aby rada byla funkční? Objasnění toho, zda akce Čistá Cidlina byla ukončena včas a bez penále? Vysvětlení situace v technických službách?

Naivita. Namísto toho osobní útoky, které s věcí nesouvisejí. Na Miroslava Matějku, Tomáše Frýbu, Pavla Hamáčka. Vedení schůze opět nezvládlo dodržet jednací řád. Kupříkladu paní Janderová hovořila pětkrát. Jen režie a kompars ODS fungoval skvěle.

Potlesk na otevřené scéně, adorace některých neadorovatelných, neseriozní napadání jiných. Dokonce se zdálo, že kompars měl i některé hostující členy. Šéfka auditorské firmy, jejíž jméno neuměl vyslovit ani předsedající (Mitwallyová), se pustila do hodnocení práce novin. I za to byla placena? Její oslavné slovo o technických službách vzbuzovalo až podezření o její objektivitě.

Většina zastupitelů nemluvila vůbec. Svůj názor neprojevila. Soudila, že je to zbytečné? Některé věci zůstaly nezodpovězeny. Kupříkladu otázka Aleny Jirovcové, jak se udělá pořádek v TS, aby nebyly používány počítače k neslužebním účelům. Patrně mínila prohlížení neslušných obrázků, či filmů ze seznamu, který koluje po městě.

Dvojice Pavel Hamáček a Luděk Havel názorně vysvětlila svůj pohled na kauzu VOS a Čistá Cidlina, ale spravedlivé posouzení věci může provést ta instituce úplně nahoře, pokud se tím míní zabývat. Tady na zemi orgány soudní. Trestní oznámení podáno bylo.

Pro doplnění rady navržený Petr Šindelář zvolen nebyl, sčítaní hlasů proběhlo tak rychle, že si občané ani nestačili povšimnout, kdo měl kdy ruku nahoře.
Tak za devět dní znovu. Další zastupitelstvo se koná 11. dubna.

Jak dlouho budou mít občané trpělivost? V ČT už se objevil titulek, že situaci v Jičíně vyřeší nové volby.
⋌Bohumír Procházka

Přestaňte politikařit

Jsem velice znepokojen tím, co se děje v současné době v jičínském zastupitelstvu. Byl jsem členem zastupitelstva po tři volební období.
Také tam byly přestřelky a ostré výměny názorů, ale nikdy jsme si nehráli na „velkou“ politiku. Byl jsem rád, když jsem za měsíc zapomněl, za koho je kdo zvolený. Posuzoval jsem každý návrh podle toho, zdali je rozumný, má – li hlavu a patu, a nikoliv podle toho, kdo ho podává. Vždy jsem jako nestraník kandidoval za ODS.

Nikdy jsem se nesetkal s tím, že bych dostal nějaké pokyny, jak mám hlasovat. Dnes stále čteme slova jako koalice, opozice, klub naší strany souhlasí – nesouhlasí a podobně. Myslíte si, že město jako Jičín, které má 21 zastupitelů, postupuje správně, když si hraje na poslaneckou sněmovnu?
Domnívám se proto, že se v jičínském zastupitelstvu více politikaří, než aby se více řešily problémy města, a zastupitelé se mnoho času zabývají sami sebou, což nepovažuji ani za prospěšné, ani za správné.

Vážení zastupitelé, prosím Vás, přestaňte politikařit, přestaňte vidět problémy z hlediska koalice, opozice, možná i osobních zájmů, ale z hlediska potřeb města.
⋌Josef Letošník