Svou poctivostí mne uchránil před velkými starostmi, které bych měla s obnovou mých dokladů.

Přejme si víc takových mladých a poctivých lidí, nad kterými mnohdy žehráme. ⋌ s díky R. J.