Zvláště bych chtěla poděkovat dr. Jindrovi a veškerému personálu, který mu asistoval na sále. Pak bych chtěla poděkovat dr. Tylovi a paní dr. Cermanové, kteří mi věnovali opravdu velikou péči. Chodili se mne na můj stav ptát i po pracovní době.

A nakonec všem sestřičkám na oddělení chirurgie B. Pan primář může být hrdý, že má tak pečlivý a báječný personál.⋌⋌Alena Rejmanová, Slatiny