Při psaní kontroverzních témat, jež se týkají dění ve městě, je to vždycky složité. Obvykle se dvě strany, kterých se kauza týká, snaží obhájit svůj postoj. Je to v pořádku. Jenže novinář má za úkol jediné: popsat situaci.

Jednou za čas se tak objeví nařčení (a není výjimkou, když se tak stane z obou dotčených stran), že je s někým spolčený, a tudíž není objektivní.

Srovnat veškerá fakta, utřídit argumenty a poskládat je srozumitelně černé na bílém je úkol vskutku nelehký. Vždy jsem se však snažila napsat to nejdůležitější tak, aby si každý mohl udělat svoji vlastní představu. Mé články na téma koupaliště lze jednoduše najít na webu www.jicinsky.denik.cz díky vyhledávači, nechť laskavý čtenář posoudí sám.

Abych zachovala objektivitu, zveřejňuji postoj místostarosty Ladislava Bryknera i zastupitele Jiřího Vitvara najednou. Dále přijímám na emailové adrese zuzana.koulova@denik.cz názory obyvatel na téma koupaliště. A všechny, kteří by mne podezřívali, ujišťuji, že jsem vždycky byla, jsem a budu nestranná. I když jako občan mám samozřejmé svůj pohled na věc, při psaní článků si na něj skutečně ani nevzpomenu. Chci jen předat informace.