V krátkosti připomeňme, že v této první fázi – na kterou byly získány zmíněné finanční prostředky – se počítá s přehrazením stávající vodní plochy tak, že z parkoviště, které vznikne na druhém břehu Cidliny, se přejde po mostku a nové hrázi přizpůsobené i cyklistům na stranu, kde je současný vstup na koupaliště.

Zde, podle projektu, bude zapuštěn nerezový kovový bazén nejen pro plavce (rekreační), ale budou zde i čtyři plavecké dráhy, malý dětský bazén a vše, co k tomu patří – šatny, sprchy, sociální zařízení – zkrátka koupaliště s parametry 21. století, kdy voda v něm, díky moderní technologii, bude naprosto čistá. Po výběrovém řízení se má s pracemi započít letos, v září, uvedení do zkušebního provozu je uvažováno na červenec 2010.

Pro občany Jičína a nejen pro ně je to velice příznivá zpráva. Vždyť to stávající už bylo dlouhá léta v nevyhovujícím stavu a vyjíždět do okolí za koupáním bylo pro mnohé dost komplikované i obtížné. A tak bychom se už konečně mohli dočkat po dlouhých letech důstojného venkovního koupaliště. V tom naprosto souhlasím se starostou města Martinem Pušem, s jeho článkem v Nových novinách a Jičínském deníku, když konstatoval, že se rekonstrukce koupaliště intenzivně připravovala posledních pět let a teprve nyní „se nám podařilo uspět se žádostí o dotaci“.

Nutno však dodat, že získání těchto prostředků je i dílem odpovědného rozhodnutí – po letošních volbách nově ustavené komise … a nového vedení krajského úřadu. Zde bych jen připomněla, že i MO ČSSD v Jičíně má ve svém volebním programu své priority – privatizaci bytového fondu, vybudování zimního stadionu a rekonstrukci stávaného koupaliště.

I díky úspěšně provedené privatizaci bytového fondu a z ní získaných financí se tak může postupně pracovat na těchto zmíněných akcích, kdy připravované projekty města jsou na vysoké úrovni. Chce to však jedno. Tak jako byla a dosud je nutná úspěšná spolupráce politických stran v radě i v zastupitelstvu, tak obdobně bych si do budoucna přála, aby tento trend pokračoval. Abychom si dokázali říct, že zásluhy o dílo jsou společné a snaha je na obou nebo i více stranách. V tom je i efekt spolupráce, jeho synergie do budoucna, v zájmu města. Bc. Blanka Moravcová, ČSSD, radní a členka zastupitelstva města Jičín