Při procházce po pohádkovém Jičíně se obdivoval nejen tomu, v jakém pořádku máme náměstí, chodníky, ulice, pěší zónu i zbrusu nové koupaliště.  Podle něho máme mimo pěkné ovzduší i další vzácnost, která se, jak uvedl, v mnoha městech nevyskytuje, nebo jen v omezeném množství a kvalitě. Je to podle něho nezastupitelná funkce Městské policie Jičín.

Do Jičína se ještě vrátil za několik týdnů a rozhovořil se o významu městské policie více. Strážníci jsou vlastně vidět skoro na každém rohu. Ve spolupráci s Policií ČR tak postihují při pochůzkách celou plochu města. To se podle něho zřejmě projevuje i na snížení drobné, ale možná i závažnější kriminality.

Velký význam je možno pozorovat i v tom, že ulice v noční době jsou klidné, bez rozbitých výkladních skříní a porážených popelnic, poškozené zeleně a hlučících návštěvníků restauračních zařízení, ale i nedopalků cigaret v parku nebo na autobusovém nádraží.  Pořádek je i v parkování vozidel.

„Byl jsem zde před lety a je vidět, že vaše město vzkvétá. Závidím vám krásné město i funkci městské policie, my takovou na severu nemáme,“ zakončil s úsměvem rozhovor na toto téma.

Já k tomu jen dodám, že otázka výchovy občanů k pořádku a kázni je dlouhodobou a cílenou prací i městské police. Toto vše je vidět  v maličkostech, kterých si běžný návštěvník města nestačí povšimnout. Obyvatel města Jičína se jistě cítí bezpečněji, když může kdykoliv, ve dne i v noci, v případě potřeby s důvěrou zavolat na bezplatnou telefonní linku 156 a vždy se mu dostane nejen příslušné rady, ale i pomoci.  ⋌ (jv)