Co mě v poslední době ve městě velmi potěšilo, je nový areál Technických služeb. Jsem přesvědčen, že pracovníci této organizace, s jejichž činností se setkáváme doslova na každém kroku, si takovéto důstojné zázemí pro svoji činnost opravdu zaslouží. Měl jsem možnost si areál projít a jsem přesvědčen, že se jedná o zdařilé dílo.

Co mě naopak štve, je přístup rady města k zimní údržbě chodníků. Přijaté nařízení rady města ve své příloze uvádí, na kterých chodnících „se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost“.

Je skandální, že neexistuje žádný „dopravně významný chodník“, po kterém bychom se mohli dostat například do nemocnice, z autobusového nádraží na polikliniku nebo na vlakové nádraží. Přestože nařízení bylo již jednou změněno, z dopravně významných chodníků byl vypuštěn chodník před domem starosty (viz článek v Jičínském deníku 21.10.), výše uvedené trasy zůstávají stále v očích radních jako nevýznamné.