Šla jsem navečer okolo kontejnerů a tam stály dvě igelitové tašky plné srovnaných věcí. Litovala jsem to tam nechat, a tak jsem se s taškami dřela domů. Byly tam krásné čisté věci složené a srovnané. Kdybych je doma neuschovala, skončily by se všemi odpady na skládce.

Teď je akce sbírka letních dětských věcí pro Afriku. Jak se to teď hodí! Lidé si neváží práce lidských rukou. Vždycky mě napadne, jaký byl nedostatek všeho za mého mládí. Všechno bylo na šatenky na body. Učila jsem se krejčovou, lidé nosili obracet kabáty a po čase se třeba obracel znovu. Sukně se nastavovaly pruhy a šaty se kombinovaly třeba ze tří látek. Myslím, že v žádné době se neplýtvalo tak šatstvem jako teď.

V současné době je prováděn sběr šatstva, školních potřeb a hraček v kasárnách, v místnosti č. 56 každý první a třetí čtvrtek v měsíci. nyní v listopadu je to tedy 6. a 20. listopadu, pak v prosinci 4. , a to vždy od 16 do 17 hodin. Bylo by dobře, kdyby lidé neházeli věci kolem kontejnerů, ale nosili je sem. Antonie Rybářová

Poznámka redakce: Již jsme několikrát odpovídali na dotazy čtenářů, že sbírky především ošacení pro charitativní účely jsou pořádány jen nárazově, a to ještě v místech mimo Jičín. Děkujeme proto čtenářce za informaci, kam je možné již nepotřebné věci odnést. Je jisté, že mnoho ještě hezkého oblečení dnes končí bez užitku – své by mohli vyprávět i například zaměstnanci sběrných dvorů.

Avšak lidé jsou často bezradní právě nad tím, jak se oblečení zbavit. V bazarech nevykupují, čekat na příležitostné sbírky pro Diakonii často nelze (kde v malých bytech věci skladovat?), takže nejjednodušším řešením je odhození do odpadu. Záleží tedy na lidech ochotných pomáhat, zda využijí této šance.