Ministr Vlastimil Válek vystřelil z raketometu. Lékaři, kteří popírají covid, jsou jako ti, kdo popírají holokaust a koncentrační tábory. Doktoři, kteří si nenechají své pochybnosti o očkování či smrtelnosti koronaviru na uzavřené učené konference, jsou prý zločinci. A mohou za smrt mnohých lidí, kteří jim naletěli a nenechali se očkovat.

Srovnávat cokoli s nejděsivějším zločinem v dějinách, masovým vražděním Židů, je vždy vachrlaté. Popírání holokaustu je čiré bláznovství. Navíc je v evropských zemích, které tento děs poznamenal, trestné.

Covid je však nová věc, přírodní katastrofa. Projevuje se v nesčetných variantách. Vlády se na něj snažily reagovat zprvu s nedostatkem jasných dat. Mnoho lidí se snažilo strach vytěsnit a pokoušelo se žít, jako by se nic nedělo. Další pochybovali o prvních vakcínách – vždyť nejsou vyzkoušené.

Mezi pochybovači byli a jsou i veřejně známí lékaři. Vidí pandemii jinak, než drtivá většina jejich kolegů. Podle Válka by měli mlčet.

Ačkoli jsem přesvědčen o smrtelné hrozbě koronaviru a blahodárnosti vakcín, nemohu souhlasit. Doktor, který má jiný názor než velká většina ostatních, nechť dostane prostor k tomu, aby ho vyjevil. Jistě, může svést některé lidi. Utvrdí je v jejich nedůvěře k očkování. Prohloubí v nich sklon považovat karantény a uzávěry za spiknutí mocných. Podívejte, i ten-hle chlápek s tituly před a za jménem to hlásá!

Vlastimil Válek asi nechtěl ze svého vysokého stolce někoho strašit. Také vyjádřil svůj názor. Záměrně chtěl šokovat, a tedy být v dnešní hlučné době slyšen. Neměl by tedy on být nyní prohlášen ne snad za zločince, ale hlasatele totalitních a inkvizičních praktik? A navíc za popletu, s tím holokaustem? Ne. I to by bylo trestání a potlačování názoru. Druhá věc je, že jak odbojní doktoři, tak ministr by někdy udělali lépe, kdyby mlčeli.