Toto opatření ohrožuje infrastrukturu obce již tak narušenou zánikem školky a školy, vytváří ekonomický tlak na občany a způsobuje sociální vyloučení. Občané nemohou pochopit, jak to odpovídá proklamovanému Programu obnovy vesnice či rozvoji venkova. Je to necitlivost k vesnickému obyvatelstvu.

Již nyní pociťujeme odliv mladých lidí z obce. Ti přicházejí nejen o typické poštovní služby, ale i o dosažitelnost veřejných služeb celkově v porovnání s ostatními obyvateli. Při doručování autem bude většina dospělých v zaměstnání a po něm musí pro uložené zásilky do Kopidlna nebo Jičína, kam je autobusové spojení nedostatečné a znamená ztrátu času, zvýšené výdaje a pro důchodce je nesnadno řešitelné.

Za místnost pro poštu obec dostávala tři tisíce korun ročně, čili jsem ji vlastně dotovali. (Tři tisíce měly být za měsíc.)

Žádáme Českou poštu a další dotčené orgány včetně našich poslanců a senátorů, aby se problémem neprodleně zabývali. Jan Vaníček, starosta (redakčně kráceno)