Je složena z fragmentů nalezených araukaritů- zkřemenělých kmenů pravěkých rostlin, vyhynulých předchůdců dnešních jehličnanů, které se též vyskytují v západních a středních Čechách a právě v Podkrkonoší. Vršek mohyly tvoří dělový granát z pevnosti Josefov u Jaroměře.

Nápis na mohyle praví: „Na této louce odpočívá 300 vojáků, obránců zemí Koruny české, zahynuvších zde za války sedmileté roku 1758.“

Tehdy u městečka Pecky leželo Daunovo vojsko, pro jehož raněné a nemocné vojáky byla zde i zřízena polní nemocnice. Smrtelná nákaza tyfem však tenkrát zachvátila kromě vojáků i místní civilní obyvatelstvo a místní hřbitůvek v sousedství kostela byl přeplněn. Pro vojáky bylo vybráno jiné pohřebiště, nad nímž dnes stojí tato netradiční mohyla. Byla tak uctěna pietně smrt mladých Čechů a Rakušáků. ⋌ Miroslav Procházka, Pecka