Do konce března bude občanské sdružení Život bez bariér žádat o dotace z Regionálního operačního programu NUTSII Severovýchod na rekonstrukci hospodářské a administrativní budovy v areálu bývalé nemocnice.  

Projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení za 550 tisíc korun zpracoval architekt Martin Doubek. Celkové náklady jsou 24,150 mil. Kč, z toho zhruba 22 mil. by měla činit dotace, město Nová Paka přislíbilo akci podpořit 1,44 mil. Kč a 362 tisíc zaplatí sdružení z vlastních zdrojů.  

V hospodářské budově bude v přízemí zřízena půjčovna kompenzačních pomůcek a zázemí pro údržbu, v prvém patře sociální rehabilitace pro zdravotně postižené i seniory. Sociální rehabilitace je bezplatná a představuje např. práci rukou, klienti se učí nakupovat, orientovat na úřadech, ve městě, vařit ad.  

Nabídka

V nabídce budou mimo jiné volnočasové aktivity a přednášky. Příchozí mohou využívat odpočinkovou místnost i sociální zázemí. V druhém patře vznikne další sociální rehabilitace a pod střechou se plánuje vybudování chráněného bydlení pro 6 klientů. Půjde o pokojíky se společnou kuchyní, tzv. startovací byty pro zdravotně postižené. Pokud sdružení s žádostí o peníze uspěje, počítá se zahájením stavby v srpnu letošního roku. Jinak se zúčastní podzimní výzvy, poslední šancí je pak jarní kolo.

Relaxační zóna

Druhý projekt, na který se sdružení snaží získat finanční podporu z EHP/Norsko, je na revitalizaci relaxační zóny a areálu.

Celkové náklady jsou ohodnoceny na 6,7 mil.korun, město uhradí 603 tisíc a žadatel z vlastních zdrojů zaplatí 67 tisíc korun. „Vznikla by bezbariérová zóna pro pohyb a odpočinek, která by pokryla veškerá prostranství mezi hospodářskou budovou, klášterem a psychiatrií. Vybudujeme nové oplocení, stezky, cesty, altány, vysazena bude zeleň,“ přibližuje akci Jitka Fučíková, zmocněnec sdružení.  

Projekt, který musí být předložen do 7. března, zpracoval zahradní architekt Michal Kuřík. Jde o poslední výzvu, a pokud sdružení neuspěje, musí se se žádostí obrátit na ministerstvo. V obou případech investor zajistí úvěry z bankovních domů, aby mohl první etapy akcí sám profinancovat. Průzkumy v hlavní budově (bývalé nemocnici) – restaurátorský, historický, biologický, statický, a zaměření vnějších a vnitřních zdí jsou hotovy. „Sešli jsme se s Mons. Dukou a dohodli jsme se, že do projektové dokumentace se pustíme společně,“ vysvětluje k záměru revitalizace objektu, jehož jedno křídlo bude v roce 2009 navráceno církvi, Jitka Fučíková.

V roce 2010 hodlá sdružení předložit žádost o dotace. Letos má být zprovozněna bývalá psychiatrie, kam se přesunou vzdělávací dílny z Centra Vyšehrad, k dispozici klientům budou i dvě místnosti pro cvičení. Komplex nemocnice získalo sdružení od krajského úřadu za 8,8 mil. korun, z této částky zatím uhradilo půl milionu, zbývá mu zaplatit 8,3 mil. Kč. Jitka Fučíková tvrdí, že vzhledem k investicím bude opět žádat o odklad platby.