Jaký pocit měla z dosaženého úspěchu?

„Je to velmi dobrý pocit, vážím si toho, že byla oceněna naše celoroční práce. Kritéria přihlížela k hodnocení dětí, které naše zařízení navštěvují a z jejichž vyjádření bylo cítit, jak jej mají rády. To nás potěšilo nejvíce. Pozitivně byly hodnoceny naše aktivity v pořádání nejrůznějších besed, setkání, pořadů pro nejmenší i dospělé.

Čtenářům vzkazuji, že pro ně vylepšujeme naše webové stránky , aby měli aktuální přehled o naší práci a akcích, které jim můžeme nabídnout. Nejbližší se uskuteční 11. listopadu, kdy budou v naší knihovně besedovat Miloslav Bařina a Jiří Čejka o tom, jak se oblékali Pačáci na přelomu století. Pořad začíná v 18 hodin.