Bylo zjištěno, že oprava bude trvat delší dobu. Byla tak ohrožena příprava oběda pro děti ve škole a ve školce, celní škola a v neposlední řadě byl ohrožen chod restaurace Sousedský dům.

Na tomto místě je třeba poděkovat místní firmě na renovaci kovů, respektive panu Jaroslavu Šimkovi z Miletína, a místní přádelně, konkrétně paní Jitce Langerové, kteří byli velice vstřícní a neodmítli pomoc v podobě načerpání vody do mobilní zásobárny vody.

Jenom díky nim mohli pracovníci města rozvézt vodu do výše uvedených institucí a bylo tak zajištěno stravování. Pomoc byla poskytnuta nezištně a velice rychle. Ještě jednou tímto děkujeme oběma firmám. Miroslav Nosek, starosta Miletína