Chodím k lékaři do Libáně. Stalo se mi v září a také v říjnu – jdu ještě pro menší nákup, také pro své miláčky pejsky. A pan vedoucí, možná, že má taky 27, se mě ptá, jak jedu domů. Odpovím:
Autobusem před 16. hodinou. Ale vždyť je teprve 9. A hned: Já vás odvezu. Já na to: Vždyť je to šest a půl kilometru. A hned jsem musel poslechnout, jak starý osel.

Mám děkovat? Posuďte sami.

Tak to byl pan David ze samoobsluhy Libáň. Zkuste to tam taky, jistě dobře pořídíte.. kdo to napsal – zeptejte se v Libáni